ipek boutique otel

Göltürkbükü

  • Tarihçesi

    Bodrum Yarımadası kuzeybatı yanındaki Türkbükü koyuna ve onun kıyısındaki Aşağı Göl Köyü'ne egemen bulunan sırt üzerindeki önemlice kalıntıların, Leleg kenti Madnasa kalıntıları olduğu aşağı yukarı kesin sayılıyor. Bu konuda bilgisi olmayan Friedrich Cornelius, Attika'da bulunmuş yazıtlarda, Delos Birliği'ne gider katkısı olarak hangi kentin kaç talanton ödediğini gösteren listelerde anılan Madnasa'yı, Menderes Magnesia'sı sanıyor, bunu da Hitit belgelerinde anılan ve II.Tudhaliya'nın Arzawa seferinde izlediği yol üzerinde bulunan Maddunassa ile eşitleyiveriyor. Oysa, Bodrum Yarımadasındaki Leleg kenti Madnasa'nın, Maddunassa olması kesinlikle olanak dışıdır, çünkü Bodrum Yarımadası, Hitit yurdundan Arzawa ülkelerine giderken uğranılanabiliecek bir yerde değildir, anakara ucunda deniz kıyısındadır.

Madnasa adı, görünüşe bakılırsa, Luvi dilinde Ma-(u)dna-(a)ssa öğelerinden türetilmiştir. Ma ülkesinin kenti anlamındadır.  Eski Plinius'un ve Byzantion'lu Stephanos'un yapıtlarında sözü edilen Madnasa kentinin tarihçesi üzerinde bilgimiz pek azdır. Az önce sözünü ettiğimiz Attika yazıtlarından, bu kentin İ.Ö. 5. yy.'da Atina önderliğindeki Delos Birliği'ne, yılda önceleri 2 talanton (600 Atatürk altını eşdeğerinde gümüş), sonra 1 talanton tutarında gider katkısı ödediğini öğreniyoruz. Ancak, bu durumu, Mausolos döneminde onun da bir anlamda Alikarnassos/Bodrum'a "katılmak" zorunda bırakılmasına yani halkının Bodrum'a geçmek zorunda bırakılmasını engellemedi; böylece Madnasa'nın oturulan bir kent olarak tarihçesi, İ.Ö. 4 yüzyılın birinci yarımının sonuna doğru (İ.Ö. 360'lar dolaylarında), bitmiş oldu.

 

Türkbükü koyuna egemen kalıntıların bulunduğu yere gitmek için; Bodrum-Milas yolunun, Bodrum Yarımadası içinden geçip kuzey kıyıya yaklaştığı yerde solda göreceğiniz kavşakta başlayan ve kuzeybatı yandaki köylere ulaşım sağlayan düzgün yolu izleyeceksiniz. Bu yolla Yalıkavak'a dahi gidebilirsiniz. Yoldan, kalıntılar alanına tırmanış, Aşağı Gölköy'den sırtların kuzeydoğu yamacı boyunca kolay olur ve 40 dakika sürer.

 

Madnasa akropolisinin bulunduğu doruk, Aşağı Göl Köyü'nden kuş uçuşu 2km. uzaklıktadır. Bu doruğa çevrede, Kalkayığı tepesi deniyor.