Sürdürülebilir Turizm
Sürdürülebilir Turizm
Sürdürülebilir Turizm
25 Ağustos 2020 , Salı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  POLİTİKASI

                                                

Doğal kaynakların çevre ve enerji sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamak" amacıyla; enerji verimliliğinin arttırılması, yenilebilir enerji kaynaklarının oluşturulması,  kaynak tüketiminden doğacak her türlü atıkların minimum seviyeye indirilmesi, kaynağında ayrıştırılması ve tehlikelilerin çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak ve sürekli iyileştirmek, çalışanlarımıza, misafirlerimize, tur operatörlerimize, tedarikçilerimize ve topluma çevre bilincinin aşılanmasına katkıda bulunmak, politikamızı yaşam tarzı haline getirmek, hayatımızın her alanına yayılması için uygulamalarımızın sürekliliğini sağlamak ve kamuoyu incelemesine açık tutmak hedeflerimizdir.


<<<<<<<<SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ>>>>>>> 

Tc5nyhWhha-sSOpVqBf79UPeVAcLQ3mHY6RC85EtkY