Lokasyon'da Neler Var?
Lokasyon'da Neler Var?
Lokasyon'da Neler Var?
26 Ağustos 2020 , Çarşamba

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  POLİTİKASI

                                                

Doğal kaynakların çevre ve enerji sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamak" amacıyla; enerji verimliliğinin arttırılması, yenilebilir enerji kaynaklarının oluşturulması,  kaynak tüketiminden doğacak her türlü atıkların minimum seviyeye indirilmesi, kaynağında ayrıştırılması ve tehlikelilerin çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak ve sürekli iyileştirmek, çalışanlarımıza, misafirlerimize, tur operatörlerimize, tedarikçilerimize ve topluma çevre bilincinin aşılanmasına katkıda bulunmak, politikamızı yaşam tarzı haline getirmek, hayatımızın her alanına yayılması için uygulamalarımızın sürekliliğini sağlamak ve kamuoyu incelemesine açık tutmak hedeflerimizdir.

Çalışanlarımızın eğitimlerini düzenli olarak sağlamayı, koşullarını sürekli iyileştirerek maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Yasal şartlar ve kendi şartlarımıza uyarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını ve insan haklarını korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerinin tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek iş sağlığı & güvenliği politikamızdır.

Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılığa fırsat vermeden, savunmasız grupların istismarının önlenmesi için çalışmayı, ücret ve hizmet kalitesinin artırılması da dâhil olmak üzere turizm tarafından yaratılan yerel istihdamın sayısını ve kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Otelimiz, imkanları dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve erişilebilirlik düzeyi hakkında müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir.

Kültürel mirasa fayda sağlamayı ve kültürel mirasa verilen zararı en aza indirmektir.

Satın alma politikamız yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satın almaya yöneliktir. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlikle ilgili süreçlerini kontrol etmekteyiz.

Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit ederek maksimum seviyede memnuniyet sağlamaktır.

Bölge halkına sosyal ve ekonomik fayda sağlamayı ve halka olan olumsuz etkileri en aza indirmektir.

Otelimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal kullanır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı tanıtım kanallarında ve pazarlama iletişiminde otelimiz, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir.

     Bölgemizde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.

 

Tc5nyhWhha-sSOpVqBf79UPeVAcLQ3mHY6RC85EtkY